ชุมชนไร้ตัวตน ในกรุงเทพมหานคร

กทม. มีชุมชนที่จดทะเบียนมากถึง 2,016 ชุมชน แต่ยังมีอีกหลายชุมชนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนรับรองเป็นชุมชน จากข้อจำกัดตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร
.
ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน เช่น ชุมชนกระทุ่มเดี่ยว เขตสะพานสูง การไม่ได้จดทะเบียนรับรองเป็นชุมชนของ กทม. ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสิทธิในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชนนี้ ทั้งคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ มายาวนานกว่า 15 ปี
.
The Active ชวนมองปัญหา ฟังเสียงชุมชน และข้อเสนอการแก้ไข เพื่อให้การพัฒนา กทม. ไม่ทิ้งให้ใครต้องไร้ตัวตนในเมืองใหญ่

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา