เมืองเป็นธรรม

(ว่าที่) ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ มีความเห็นอย่างไรในการทำให้คนเท่ากัน? คำถามจากคนรุ่นใหม่ ในเวที “Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ” ที่สะท้อนถึงการสร้าง “เมืองเป็นธรรม” ให้เกิดขึ้นได้จริง
.
พวกเขานิยาม “เมืองเป็นธรรม” ว่าคือเมืองที่ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะได้อย่างเท่าเทียม มีการอำนวยความสะดวกต่อกิจกรรมทางการเมืองของคนทุกกลุ่ม มีระบบบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน และเอื้อต่อต่อการสร้างรัฐสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา