เมืองทันสมัย

Smart City หรือ “เมืองทันสมัย” ไม่ใช่แค่เมืองที่มีเทคโนโลยีทันสมัย แต่เป็นเมืองที่มีความฉลาดในการอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ โดยผู้ว่าฯ กทม. และประชาชน ต้องร่วมมือกันทํางานอย่าง “Smart”
.
ทำอย่างไร ให้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมบทบาทการมีชีวิตของคนให้เท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
.
นี่คือหนึ่งในฝันของคนกรุงเทพฯ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา