“ละคร สารคดี” จุดเชื่อมปัญหาชุมชน เครื่องมือข้ามขอบการเรียนรู้

มีหลายภาคส่วนที่พยายามสร้างกระบวนการเรียนรู้ ข้ามออกมานอกรั้วโรงเรียน

ล่าสุด เกิดความร่วมมือขึ้นแล้วใน จังหวัดพิจิตร นำร่องใน 4 โรงเรียน โดยมีวิธีการตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดครู ห้องเรียนและนักเรียนอย่างเป็นระบบ ดูตัวอย่างบางส่วนของโรงเรียนข้ามขอบการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมืออย่าง การทำสารคดีและละครเพื่อโยงกับปัญหา และสร้างการเรียนรู้

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active