#ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนวิธีคิด สร้างเมืองทันสมัย

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กับแคนดิเดตมากถึง 31 คน นอกจากผู้สมัครอิสระ หลายพรรคการเมืองก็มีผู้ท้าชิงลงสนาม ขายนโยบายซื้อใจคนกรุงเทพฯ หนึ่งในนั้น คือ การทำให้ “กรุงเทพมหานคร” เป็นเมืองทันสมัย

แต่จะทันสมัย หรือ Smart ได้ ภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งในนามเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ สะท้อนว่า ความคิดต้อง Smart ก่อน หนึ่งในหลักการสำคัญ ก็คือการทำให้ผู้คนในเมืองได้มีส่วนร่วมออกแบบเมืองไปพร้อมกัน

The Active และ Thai PBS ชวน “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่” ผ่านบทวิเคราะห์ในรายการบ่ายโมงตรงประเด็น

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้