108 วิธีแก้ปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพฯ ทำได้จริงไหม ?

96% ของกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังไม่รวมถึงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเนื่องจากภูมิศาสตร์การเป็นพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

.

ก่อนจะกลายเป็น #เมืองบาดาล เราจะหยุดเหตุการณ์เหล่านี้ โดยโพไซดอน ในนามผู้ว่าฯ กทม. ได้หรือไม่ ? นี่คือโจทย์ใหญ่ ความท้าทายของผู้ว่าฯ​ กทม. คนต่อไป และเป็นการบ้านของผู้ลงคะแนนที่จะเลือกผู้ที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาสูงสุด

.

ชวนสำรวจนโยบายแก้ปัญหา #น้ำท่วมกรุงเทพฯ ของ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. กับ ‘พรีน’ พิชญาพร โพธิ์สง่า ใน The Explainer ตอน “108 วิธีแก้ปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพฯ ทำได้จริงไหม ?”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม