#ปลุกกรุงเทพฯ Public Space โจทย์ผู้ว่า ฯ กทม.

เหลือเวลาอีกเพียงเดือนกว่า ๆ ก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. บรรดาผู้สมัครทุกพรรค ใช้โอกาสนี้เร่งนำเสนอประเด็นสำคัญของเมือง และหนึ่งในนั้นที่ถือว่าเป็นข้อเสนอของภาคประชาชน ก็คือการสร้าง Public Space หรือ พื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะ

คำว่า Co-Working Space แม้ได้ยินบ่อย และเริ่มเห็นมีมากขึ้น แต่คงจะดี ถ้ามีกระจายอยู่ทั่วหลายพื้นที่ และเป็นเหมือนหนึ่งในสวัสดิการของประชาชน

The Active และ Thai PBS ชวน “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่” ผ่านบทวิเคราะห์ในรายการบ่ายโมงตรงประเด็น

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้