ผังกระจายความเจริญ “กรุงเทพฯ”

“มหานครแห่งเอเชีย” คือ 1 ในเป้าหมายของกรุงเทพฯ ที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ต้องคิดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่กับคุณภาพชีวิตของผู้คน

.

ผ่านการออกแบบ #ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ปักหมุด “พื้นที่เศรษฐกิจเมืองรอง” ผุดโครงการพัฒนาพื้นที่ชานเมือง เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงระบบบริการของรัฐ เข้าถึงแหล่งงาน ที่อยู่อาศัย และระบบขนส่งมวลชน เชื่อมต่อทรัพยากรอย่างทั่วถึง

.

ติดตามยุทธศาสตร์ Compact City เมืองกระชับ และ Polycentric เศรษฐกิจเมืองรอง ได้ใน Explainer ตอน “ผังกระจายความเจริญ กรุงเทพฯ” กับ ‘พรีน – พิชญาพร โพธิ์สง่า’

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม