ที่บันทึกลมหายใจแรงงานไทย

การพัฒนาที่ดินย่านมักกะสันเป็นเชิงพานิชย์ สั่นคลอนความมั่นคงของที่ตั้ง “พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย” สถานที่บันทึกเรื่องราวของคนทำงานเพียงแห่งเดียวในประเทศ

.

แม้จะอยู่รอดด้วยเงินบริจาคมาเกือบ 30 ปี แต่ก็อาจจะไม่ยั่งยืนหากรัฐโดยเฉพาะเจ้าบ้านอย่าง ผู้ว่าฯ กทม. ไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ ชอบอยู่นิ่งๆ เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา