#ปลุกกรุงเทพฯ “สมุดปกขาว” พันธสัญญา ผู้ว่าฯ – ประชาชน

“สมุดปกขาว” 6 มิติเมืองกรุงเทพฯ ที่อยากเห็น ที่ผู้สมัครฯ แต่ละคนรับมอบไปในเวทีแสดงวิสัยทัศน์จัดโดยไทยพีบีเอส ได้มาจากการระดมความเห็นของภาคประชาชนกว่า 80 องค์กร ตลอด 2 เดือน แต่นี่คงไม่ใช่บทสรุปของการมีส่วนร่วมโดยภาคประชาชน เพราะสมุดปกขาวเล่มนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น แต่ปลายทางแล้วข้อเสนอที่รวบรวมไว้ จะกลายมาเป็นแนวทางการทำงานของผู้ว่าฯ คนใหม่ และถูกนำมาเช็กลิสต์ว่า กทม. ทำเรื่องไหน-ไม่ทำเรื่องไหนบ้าง

The Active และ Thai PBS ชวน “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่” ผ่านบทวิเคราะห์ในช่วงพลิกปมข่าว

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย