สังคมสูงวัยกระจาย (อำนาจ)

ภายใน 20 ปี ไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุกระจายอยู่ทั่วประเทศร้อยละ 31 โดยไม่มีจังหวัดไหนหนีจากวิกฤตินี้ได้ แต่อีกด้านอาจเป็นโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดชุมชนที่สุด ได้มีบทบาทภายหลังการเลือกตั้ง

.

The Active ชวนดูแนวคิดดูแลผู้อายุโดยท้องถิ่น ที่มากกว่าการแจกเบี้ยยังชีพ ดูแลหลังป่วย แต่เป็นการชูศักยภาพให้คนทุกช่วงวัย มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมท่ามกลางสังคมสูงวัยสมบูรณ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
AUTHOR

NapatN