บ้าน = ความมั่นคงในชีวิต

สถานการณ์แนวโน้ม ราคาอสังหาริมทรัพย์ถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนค่าแรงโตตามไม่ทัน การคิดจะมี “บ้าน” สักหลัง ใน กทม. อาจกลายเป็นภาระ และหนี้สิน

.

“บ้านเช่า” จึงตอบโจทย์ และเป็นทางเลือกแรกๆของ คนใช้แรงในเมือง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงบ้านเช่าราคาถูกและได้มาตรฐาน

.

The Active ชวนดูว่าบ้านเช่าตอบโจทย์คนทุกกลุ่มในเรื่องไหนบ้าง และจะดีแค่ไหนหาก “บ้านเช่า” กลายเป็นนโยบาย หรือสวัสดิการที่คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
AUTHOR

NapatN