กรุงเทพฯ ทำแท้ง หยุดละเมิดสิทธิหญิงท้องไม่พร้อม

28 กันยายน ของทุกปี ตรงกับวันยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสากล

แม้ประเทศไทยจะถูกมองว่าล้ำหน้าในทางกฎหมายที่อนุญาตให้หญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ หากมีเงื่อนไขให้รับบริการโดยแพทย์ แต่กลับพบหญิงจำนวนมากถูกปฏิเสธจากสถานบริการ โดยเฉพาะกทม. ที่มีผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมมากที่สุด

.

“กรุงเทพทำแท้ง” กิจกรรมที่ภาคประชาชนสื่อสารถึง กทม. รวมถึงกระทรวงสาธาณสุข ในการออกนโยบาย ไม่ละเมิดข้อกฎหมาย สิทธิสุขภาพ และสิทธิของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา