ความฝันรื้อระบบสาธารณสุข กทม.

กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาล 140 แห่ง มีเตียงรองรับผู้ป่วยมากกว่า 3 หมื่นเตียง แต่ความทุกข์และความสูญเสียก็เกิดขึ้นอย่างท่วมท้น จากการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่

.

บุคคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ก็ทำงานหนัก แต่ความทุกข์ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการไม่ทั่วถึง ยังไม่นับรวมประสิทธิภาพของการส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงความโกลาหลทั่วเมืองของภาวะโรคระบาดใหญ่ ล้วนสะท้อนถึงปัญหาบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในระบบ ที่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ดีขึ้น

.

The Active สำรวจปัญหาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิใน กรุงเทพมหานคร ที่ซับซ้อน นับเป็นโจทย์ร่วมที่ต้องร่วมกับสร้างการเปลี่ยนแปลง

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น บ้านอยู่หลังกระทรวงสาธารณสุข

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา