รักษาพยาบาลชายแดนปลอดภัย ไม่เลือกปฏิบัติ

สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่เมียนมา ทำให้งานสาธารณสุขฝั่งไทยต้องตั้งรับกับจำนวนผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้น

.

The Active ติดตามการให้บริการด้านสุขภาพของ รพ.สต.บ้านกาหม่าผาโด้ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก นอกจากการเดินทางที่ยากลำบากแล้ว ก็ยังไม่สามารถจะแบ่งแยกการให้บริการได้ ตามหลักการทางสาธารณสุขที่ ระบุว่า “จะไม่มีใครปลอดภัย หากเราทุกคนยังไม่ปลอดภัย”

.

ระบบสาธารณสุขตามแนวชายแดนจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องก้าวข้ามกฎเกณฑ์ของสัญชาติ และพรมแดน

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา