ปทุมวันโมเดล เมืองมลพิษต่ำ

แม้ กทม. จะมีแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 20 ปี และ PM 2.5 ก็เป็นวาระระดับชาติ แต่แผนก็อาจจะไร้ผล หากไม่สามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติ

.

The Active ชวนตะลุยเมืองมลพิษ “ปทุมวันโมเดล” 1 ในรูปธรรมการจัดการฝุ่น ที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองหลวง…

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
VIDEO EDITOR

NapatN