ปทุมวันโมเดล เมืองมลพิษต่ำ

แม้ กทม. จะมีแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 20 ปี และ PM 2.5 ก็เป็นวาระระดับชาติ แต่แผนก็อาจจะไร้ผล หากไม่สามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติ

.

The Active ชวนตะลุยเมืองมลพิษ “ปทุมวันโมเดล” 1 ในรูปธรรมการจัดการฝุ่น ที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองหลวง…

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ ชอบอยู่นิ่งๆ เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา