ขยะ(ล้น)เมืองใหญ่ จัดการใหม่ บนความรับผิดชอบ

“ขยะล้นเมือง” คงไม่ใช่สถานการณ์ที่ท้องถิ่นไหนอยากให้เกิดขึ้น เพราะถือเป็นบทพิสูจน์การบริหารจัดการ ซึ่งเมืองใหญ่ ๆ จะอาศัยแค่บทบาทท้องถิ่นอย่างเดียวคงไม่พอ ทำให้การเข้ามามีส่วนร่วมจัดการขยะของภาคเอกชนเป็นอีกกุญแจสำคัญ

.

TheActive ชวนดูความพยายามจัดการขยะชุมชนของเมืองใหญ่ อย่าง “จ.สมุทรปราการ” ภายใต้จุดสมดุล ระหว่างการจัดการขยะ ที่เดินควบคู่ไปกับชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น เชียร์แมนยู มีลูกเล็กชื่อคีน-คีพ แต่ไม่เคยวีนใคร

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา