เปิดแผนอนุรักษ์ฉลาม หลังพบสถิติฉลามลดลง 80% ในรอบ 20 ปี

ตรวจสอบฉลามหนูอบแห้งขายออนไลน์เป็นอาหารว่างสัตว์เลี้ยง

.

พร้อมเปิดแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามของไทย (NPOA-Sharks) กับ 5 เป้าหมายสร้างความร่วมมืออนุรักษ์ฉลามทุกภาคส่วน เพื่อรักษาสมดุลทางทะเลไทย

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active