บทเรียน เหมือง การต่อสู้ไม่สิ้นสุด ?

“เหมือง” ความคุ้มค่าวัดจากตรงไหน? มูลค่าเม็ดเงิน ที่แลกกับการปนเปื้อนของสารพิษ ความหวาดหวั่นที่วิถีชีวิตดั้งเดิมจะหายไป
พูดคุยกับ “จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ” |ตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ และ “สุภาภรณ์ มาลัยลอย” |ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)