ฝุ่น…ภัยเงียบคร่าเสือไฟ

หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดเผยผลกระทบด้านสุขภาพ จากการวิจัย “เหยี่ยวไฟ” บุคลากรด่านหน้าที่ทำงานเสี่ยงและสัมผัสกับหมอกควันในช่วงดับไฟป่า

.

พบการอักเสบของหลอดลมฝอยจำนวนมากเมื่อเทียบกับช่วงอากาศดี เสนอดูแลสวัสดิภาพคนทำงาน เร่งแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ลดความรุนแรงของพัฒนาการโรคและการเจ็บป่วยของประชากร

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น บ้านอยู่หลังกระทรวงสาธารณสุข

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา