รีวิวนโยบายแก้ปัญหา “ขยะล้นเมือง”

ใช้งบประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี 10,000 คนจัดเก็บขยะ และอีกหลาย 10,000 ตันรอการกำจัด ทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ #ขยะล้นเมือง ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ
.
‘เราต้องการผู้ว่าฯ ที่ทำให้กรุงเทพฯ สะอาดกว่านี้’ เพื่อดำเนินนโยบาย ยุติมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จากปัญหา #ขยะล้นเมือง
.
The Explainer กับ พรีน – พิชญาพร โพธิ์สง่า รวบรวมสถิติปัญหาขยะในเมือง ทบทวนแผนพัฒนา กทม. 20 ปี และชวนคุณผู้ชมสำรวจนโยบายผู้สมัครผู้ว่าฯ แต่ละคน คนไหนน่าสนใจ…

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา