10 เรื่องสั้น dream bangkok

10 เรื่องสั้น dream bangkok หนึ่งในเครื่องมือวรรณศิลป์ นำเสนอความฝันคนเมืองตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ผ่านนักเขียนมืออาชีพ และมือสมัครเล่น หวังให้ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. และประชาชนได้อ่าน ก่อนตัดสินใจเลือกตั้ง กทม.

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
VIDEO EDITOR

NapatN