10 เรื่องสั้น dream bangkok

10 เรื่องสั้น dream bangkok หนึ่งในเครื่องมือวรรณศิลป์ นำเสนอความฝันคนเมืองตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ผ่านนักเขียนมืออาชีพ และมือสมัครเล่น หวังให้ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. และประชาชนได้อ่าน ก่อนตัดสินใจเลือกตั้ง กทม.

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ ชอบอยู่นิ่งๆ เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา