เมืองน่าอยู่

“เมืองน่าอยู่” คือ 1 ในความฝันของเครือข่าย #ปลุกกรุงเทพฯ ที่อยากให้เกิดขึ้น ทั้ง ‘น้ำ อากาศ อาหาร และคุณภาพชีวิตในทุกด้าน’ ให้คนกรุงเทพฯ อยู่ในเมืองแล้วมีความสุข-สุนทรีในชีวิต

.

พวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างออกแบบได้ด้วยนโยบายและการบริหารของ ผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป The Active ฟังเสียงคนกรุงเทพฯ เห็นด้วยเหมือนกันหรือไม่…

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา