การเมืองตุลา จากรุ่น สู่รุ่น

ตุลาคม 2516 ตุลาคม 2519 จนถึงปัจจุบัน

.
แม้หลายชีวิตที่มีความฝันและความหวังอยากเห็นสังคมที่ดี จะถูกเข่นฆ่าหรือทำลายไป แต่ความฝันและความหวังของพวกเขาไม่เคยหมดสิ้นไปจากสังคมนี้
.
เพราะอุดมการณ์ของวีรชนในวันนั้น ได้ส่งต่อมายังคนรุ่นหลัง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา