พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แก้ปัญหาระดับประเทศ

ผลของศาลรัฐธรรมนูญ จะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ไปต่อหรือไม่ แต่ถ้ามองความเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่รัฐประหาร 2557

ซึ่งมีหลายเงื่อนไขที่ถูกหยิบยกมาเป็นสาเหตุ ทั้งการเข้ามาลดความขัดแย้งสร้างความปรองดองและปฏิรูปประเทศ

จน พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เชื่อว่า คุณผู้ชมเองก็คงจะเห็นหลาย ๆ เรื่องที่ถูกยกให้เป็นผลงาน . ขณะที่บางเรื่องก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่า ตกลงเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ มีเรื่องไหนบ้าง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active