โครงการ ไทยแลนด์ ทอล์ค

โครงการแบบ ไทยแลนด์ ทอล์ค เป็นแนวทางช่วยลดความขัดแย้ง อย่างน้อย ในระดับบุคคล

แต่หากเราพูดถึงปัญหาความขัดแย้งและความเห็นต่างของสังคม ในไทยมีมาโดยตลอด ทั้ง วิกฤตทางการเมืองและสังคม สิ่งที่เราควรจะมองต่อไป คือ กลไกแบบนี้ หรือ อาจจะมีแบบอื่น ๆ อีก ที่จะเข้ามาช่วยลดความขัดแย้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active