เมืองมีส่วนร่วม

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ทั้งระบบชุมชนที่เข้มแข็ง มีช่องทางสร้างการมีส่วนร่วม และการวางแผนใช้งบประมาณโดยภาคประชาชน ภายใต้กติการ่วมของเมือง คือสิ่งที่ “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” ฝันถึง
.
Bangkok Active : ฟังเสียงกรุงเทพฯ กับโจทย์ใหญ่ว่าแม้ กทม. อาจจะแก้ไขปัญหาทุกเรื่องให้คนกรุงเทพฯ ไม่ได้ แต่ “การมีส่วนร่วม” จะช่วยให้ปัญหาของเมืองได้รับการแก้ไข

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา