Public Forum: จับคู่กู้วิกฤตเตียงเต็ม

(5 ก.ค. 64) เมื่อชุมชนต้องกลายเป็นที่ดูแลผู้ป่วย!! พร้อมแผนนำร่อง Community Isolation จับคู่ชุมชนกับโรงพยาบาล

วางระบบดูแลผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ให้รักษาตัวอยู่บ้าน เพิ่มทางเลือก ลดภาระ แก้ปัญหาเตียงเต็ม

สร้างระบบดูแลผู้ป่วยในชุมชนและส่งต่ออย่างมีคุณภาพ…ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ร่วมพูดคุยโดย
• นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ | อธิบดีกรมการแพทย์
• นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี | เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• นิมิตร์ เทียนอุดม | กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สัดส่วนภาคประชาชน
• นพ.วิทิต อรรถเวชกุล | กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
• พญ. นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ | ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
• นพพรรณ พรหมศรี | เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
• เพ็ญวดี แสงจันทร์ | ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป

ดำเนินรายการโดย ณาตยา แวววีรคุปต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนเดินหน้า Home isolation
วางแผนชุมชนจับคู่โรงพยาบาล ดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน ลดภาระเตียง
จับคู่ชุมชน-โรงพยาบาล ดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน ลดภาระเตียง
กู้วิกฤตเตียง! จับคู่ “ชุมชน – โรงพยาบาล” ดึงผู้ติดเชื้อโควิด รักษาตัวที่บ้าน
พร้อมมั้ย? ถ้าต้องทำ Home isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 “สีเขียว”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active