สลัมสี่ภาค พีมูฟ ยื่นข้อเสนอวันที่อยู่อาศัยโลก

พอถึงวันที่(3 ต.ค. 65)อยู่อาศัยโลก ชาวบ้านที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดิน มักจะรวมตัวกัน

พวกเขาถือว่านี่เป็นงานประจำปีที่สำคัญที่จะได้นำปัญหาความเดือดร้อน มาบอกกล่าวให้กับรัฐบาล รวมถึงการทวงถามติดตามปัญหาเดิม

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active