คุยกับ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประเด็น’โฉนดชุมชน’

เครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องให้รัฐ แก้ปัญหาที่ดินผ่านการมี “โฉนดชุมชน” อย่างน้อย 4 รัฐบาล

แต่จนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับ การจัดการที่ดินโดยชุมชนมีส่วนร่วมจึงยังไม่เกิดขึ้น ขณะที่ การจัดการที่ดินในลักษณะแปลงรวมของ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่ายังเป็นการตัดสินใจโดยรัฐ และไปถึงสิทธิชุมชนจัดการที่ดิน ฟังบทวิเคราะห์เรื่องนี้จาก สาทิตย์ วงศ์หนองเตย กรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หนึ่งในผู้ร่วมผลักดัน นำร่องพื้นที่ “โฉนดชุมชน”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active