ข้อจำกัดเข้าถึงสาธารณูปโภคชุมชนในเขตป่า

เขตพื้นที่ป่ามีปัญหาซับซ้อนหลายเรื่อง โดยเฉพาะข้อจำกัดที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต กระทบต่อความเป็นอยู่ จากปัญหาที่ดิน ที่ทำกิน ที่ถูกทับซ้อนด้วยนโยบายการประกาศเขตอุทยานฯ

นั่นทำให้ชาวบ้าน ยากที่จะเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน พวกเขามองว่า “โฉนดชุมชน” จะเป็นทางออก ลองฟังเสียงสะท้อนเรื่องนี้ จากชุมชนบ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active