สถานการณ์วันที่อยู่อาศัย

วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก หลักการสำคัญ คือ การทำให้ “ที่อยู่อาศัย เป็นสิทธิ” ทุกคนต้องเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ ไม่ว่าจะยากดี-มีจน

สำหรับประเทศไทย แม้ที่ผ่านมารัฐจะพยายามเข้ามาแก้ปัญหาผ่านโครงการบ้านมั่นคง พอช. แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งและยังแก้ไม่ได้ทั้งหมด เรายังเห็นข่าวการไล่รื้อที่อยู่อาศัยทั้งในเมือง และในป่า

ขณะที่มนุษย์เงินเดือนก็ต้องแบกรับภาระค่าบ้าน บางคนมากกว่า 30% ของรายจ่าย สิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับความตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงที่อยู่อาศัย หรือทำให้ที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิ์ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active