เหตุผล สผ. ยกเลิกประเมิน EIA กำแพงกันคลื่น

ตั้งข้อสังเกต กรมโยธาฯ แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ปูพรมก่อสร้าง “กำแพงกันคลื่น”

พบในรอบ 10 ปี ไร้กระบวนการ EIA ผุดโครงการร้อยกว่าแห่ง งบฯ เกือบ 7 พันล้าน

รับชมคลิปเต็มรายได้ได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active