จบสถาบันไหน ก็เหมือนกัน ?

หลากหลายความเห็น หลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมาย กู้เงิน กยศ.”ไม่มีค่าปรับ ไม่มีดอกเบี้ย” ถ้าคุยกันด้วยเหตุและผล นี่ถือเป็นอีกตัวอย่างของการ เห็นต่าง แต่คุยกันได้ เช่นเดียวกับอีกหลายข้อถกเถียงในสังคม ที่หากเปิดพื้นที่ได้แลกเปลี่ยน ก็จะเห็นคำตอบที่หลากหลายมากขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active