คุณภาพ “ศูนย์เด็กเล็ก” วัดคุณภาพ “ผู้ว่าฯ กทม.”

คุณภาพ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” อาจวัดคุณภาพ “ผู้ว่าฯ กทม.” ได้เช่นกัน . เมื่อ “กรุงเทพมหานคร” เมืองที่มีเด็กเล็กมากสุดในไทย ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับการลงทุนใน “ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน” น้อยเกินไป ถ้าเทียบกับการลงทุนด้านงานพัฒนาสิ่งก่อสร้าง

.

The Active ชวนฟังเสียงสะท้อนคนทำงานใน “ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน” สังกัด กทม. ที่มีข้อเสนอถึงผู้สมัครผู้ว่าฯ หลังเห็นหลายคนชูนโยบายว่าจะยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้าง “เด็กกรุงเทพฯ” ให้เป็นอนาคตชาติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา