ปลดล็อกกรุงเทพฯ มหานครแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กทม. เมืองหลวง ที่หลากหลายมีโรงเรียนที่เน้นความเป็นเลิศระดับประเทศไปจนถึงโรงเรียนวัด และเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในชุมชนแออัด

.

ข้อมูล กสศ. ยังพบว่ามีเด็กยากจนที่สุดในประเทศ อาศัยอยู่ กทม. ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเส้นความยากจน ทีมวางนโยบายผู้สมัคร ผู้ว่า กทม. เห็นตรงกันว่า “นโยบายแก้เหลื่อมล้ำทางการศึกษา” เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ว่า กทม.ควรชูนโยบายสำคัญแก้ปัญหาเมืองใหญ่

.

The Active รวมรวบเสียงสะท้อนทีมงาน ว่าที่ผู้สมัคร กทม.ต่อประเด็นการศึกษา ผ่านเวทีระดมสมองครั้งที่ 1 “กรุงเทพ : เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
VIDEO EDITOR

NapatN