แนวทางการกำกับความปลอดภัยทางน้ำ

มาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีแนวโน้มการสัญจรหนาแน่นมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่มีการกำกับดูแลกันแค่ไหน?

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการเดินทางทางน้ำ ร้อยละ 11 ของการเดินทางทั้งหมด เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล มีผู้โดยสารทางน้ำถึง 193,000 คนต่อวัน และกระทรวงคมนาคมมีแผนจะเพิ่มปริมาณผู้โดยสารเป็น 354,000 คนต่อวันในอีก 20 ปีข้างหน้า

เหตุการณ์เสียชีวิตของ “แตงโม นิดา” นักแสดงชื่อดัง ยังเปิดให้เห็นช่องว่างที่ยังไม่มีข้อกำหนดให้รายงานการเข้า-ออกเรือ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา