ความหวัง ความฝัน-คนรุ่นใหม่ หลังเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ฝากถึงผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ว่า “เขาทั้งหลายคือ คนที่จะเติบโตไปขับเคลื่อนเมืองในวันข้างหน้า”

.

โดยสะท้อนปัญหาและความคาดหวัง เพราะอยากเห็นภาพกรุงเทพฯ ที่ดีกว่าเดิม

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม