กลไกช่วยปลดภาระหนี้ประชาชน

นอกจากการเข้าถึงบัตรเครดิต หรือ บริการเงินด่วนต่าง ๆ แบบง่ายแล้ว ยังมีอีกปัญหาสำคัญ คือ สถาบันทางการเงินที่ยังขาดข้อมูลของลูกหนี้

ทำให้ประเมินศักยภาพของการปล่อยสินเชื่อเกินกว่าศักยภาพที่จะเป็นหนี้ได้จริง รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ยัง ไม่เหมาะสมหรือตอบโจทย์ลูกหนี้ทุกกลุ่มและสุดท้าย คือ นโยบายของรัฐ เช่น นโยบายพักหนี้ แต่ดอกเบี้ยไม่ได้พักด้วย ซึ่งพบว่า มีเกษตรกรกว่าร้อยละ 30 ที่พักหนี้นานเกิน 4 ปี และมักพบว่าการพักหนี้ยาวๆ แบบนี้ทำให้เกิดความเชื่อบิดเบี้ยวในการชำระหนี้ และพบว่าเป็นหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นกว่า คนที่ไม่ได้พักหนี้ด้วยซ้ำ ไปฟังมุมมองการวิเคราะห์เรื่องนี้จาก ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active