EP 1 เที่ยวฟาร์ม ส่องไอเดียสร้างความมั่นคงอาหารโรงเรียน

ใคร ๆ ก็อยากกินอาหารปลอดภัย แต่เด็ก ๆ ในโรงเรียน ไม่มีสิทธิ์เลือก !
.
‘อูม – ศศิธร สุขบท’ ไปขี่ควายชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่ จ.พิษณุโลก ฟังไอเดียขยายพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยจากโรงเรียนถึงชุมชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม