เปิดแผนปรับปรุง สวนลุมพินี 100 ปี

เปิดแผนปรับปรุง #สวนลุมพินี 100 ปี ด้วยแนวคิด “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต” ขยับขยายพื้นที่รองรับกิจกรรมของคนรุ่นใหม่

.

ตอบโจทย์การเป็นโอเอซิสของเมืองเยียวยาปัญหาโลกร้อน พร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคนทุกกลุ่ม (universal design) โดยไม่ทิ้งมรดกทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา