ฟื้นท่องเที่ยว ฟื้นอนาคตสมุย

“หลาด กิน อยู่ ดู หมุย” เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี ถูกจับตาทันทีหลังสร้างเงินหมุนเวียน 7 แสนบาท ในเวลา 2 เดือน
.
จาก 5 ตลาดเล็ก ๆ แต่ที่มากกว่าตัวเงิน คือการที่คนตัวเล็กตัวน้อยในชุมชนที่ไม่เคยอยู่ในวงจรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ได้เข้ามามีบทบาทนำ ใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน และถูกส่งเสริมเป็นโมเดลการท่องเที่ยวชุมชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน