ความรู้ปลดหนี้สำคัญกว่า “เงิน”

เพราะวิชาการเงินไม่เคยถูกสอน คนไทยจึงเป็นหนี้ และไม่เคยคิดวิธีการปลดหนี้

.

SMEs น้องใหม่ Genius School Thailand เริ่มกระจายองค์ความรู้ทางการเงิน ตั้งเป้าเปลี่ยนวิธีคิดพลิกชีวิตปลดหนี้ “ครู และเกษตรกร” เพราะเชื่อว่าแก้หนี้ …วิธีคิดสำคัญกว่า “เงิน”

.

วันนี้ มีผลลัพธ์เกิดขึ้นกับ #จำรัสโมเดล เกษตรกรที่มองเห็นความเป็นไปได้ในการแก้หนี้ 2 ล้าน ของตัวเอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา