#ปลุกกรุงเทพฯ เมืองหนีไม่พ้นน้ำ

หากย้อนดูผังเมืองที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2503 พบว่า ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร มีการกำหนดเส้นทางระบายน้ำไว้ แต่สภาพพื้นที่ล่าสุด กลับพบว่า เส้นทางน้ำเหล่านี้หายไปหมด หลังมีการอนุญาตให้สร้างสิ่งก่อสร้างทับเส้นทางน้ำ

การไม่บังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างจริงจัง ส่งผลให้พื้นที่รองรับน้ำหายไป เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ

The Active และ Thai PBS ชวน “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่” ผ่านบทวิเคราะห์ในช่วงพลิกปมข่าว

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ ชอบอยู่นิ่งๆ เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์