ทิศทางแก้น้ำท่วม กทม.

ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร เมื่อไรจะหมดไป ?

คำถามที่คนเมืองอยากรู้ แต่กว่า 10 ปีที่ผ่านมา กรุงเทพฯ มีสาเหตุจากปัญหาน้ำท่วม 3 รูปแบบ คือ “น้ำฝน น้ำหลาก และน้ำหนุน”

แต่ละปีคนกรุงเทพฯ ต้องเผชิญกับน้ำรอระบายจนกลายเป็นปัญหาซ้ำซากที่ยากจะแก้ไข แต่จะมีทางออกหรือไม่? เมื่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นโจทย์ใหญ่ ของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่ใกล้จะถึงนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา