Public Forum: ประกาศ สงครามโรค

(24 ก.ค. 64) เกินจะแบกรับไหว !! ทั้งหมอ อาสา และประชาชนทุกคนต่างอ่อนล้า ทั้งระบบที่แยกส่วนและขนาดของปัญหาที่ใหญ่มาก

สำรวจทรัพยากร และกำลังคน ร่วมหยุดความสูญเสีย รักษาชีวิตคนไว้ให้ได้มากที่สุด ในสถานการณ์ “สงครามโรค” เราต้องใช้ยุทธวิธีอะไรในการต่อสู้ และไม่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ล้มตาย

ผู้ร่วมเสวนา
• นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ผู้ประสานเครือข่ายอาสาวิ่งผลัด
• นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• พญ.สุธี สฤษฎิ์ศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
• นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท
• นิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สัดส่วนภาคประชาชน
• คริส โปตระนันทน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม เส้นด้าย
• ชุติมา เรืองแก้วมณี ทีมปฐมพยาบาลฉุกเฉิน กลุ่มคลองเตยดีจัง
• พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ผอ.บริหารสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
• พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา เลขาธิการสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
• พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา
• วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ดำเนินการเสวนา
• ณาตยา แวววีรคุปต์
• ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์
• ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
1 วินาที 600 สาย 1330 สายด่วนโควิด-19 เกินรับไหว
ผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม อัตราเสียชีวิต 1 ใน 10
ประกาศ “สงครามโรค” เห็นพ้อง เร่งตรวจเชื้อเมืองกรุง ลั่น ตรวจเชิงรุกให้ได้ล้านคน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active