อยากแก้น้ำท่วม ต้องเลือกผู้ว่าฯ กทม. มองการณ์ไกล

ปลายปีที่ผ่านมา คณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือ IPCC ได้ออกรายงานฉลับล่าสุด Code Red ว่าด้วยวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเดินไปสู่ความเสี่ยงที่รุนแรงหนักกว่าเดิม และยังค้นพบสิ่งใหม่ที่ไม่มีในรายงานว่า จากสถิติเหตุการณ์ภัยรุนแรงจากผลของโลกร้อนที่เคยเกิด 100 ปี จะเกิดใน 30 ปี แต่ทุกวันนี้มันขยับเร็วขึ้นในทุก ๆ 10 ปี ไม่ต่างจากแนวโน้มระดับน้ำทะเลที่จะสูงขึ้นในอีก 30ปีข้างหน้า 20-30 เซนติเมตร ที่กรุงเทพฯ ต้องรับมือ ทั้ง 3 น้ำ

.

ถ้ากรุงเทพฯ ยังแก้ปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้าระหว่างเกิดเหตุแบบไร้แผนอนาคต กรุงเทพฯ เสี่ยงเปราะบางกับปัญหาน้ำท่วมสูงแน่นอน

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา