วิเคราะห์น้ำท่วมแต่พร้อม

มีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญว่า พัฒนาการของพายุไม่เฉพาะที่กระทบกับไทยเวลานี้ มีความสัมพันธ์กับภาวะโลกร้อน

โดยมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับปีนี้ เราเจอกับปรากฎการณ์ลานีญ่า หรือน้ำมาก ก็มีอิทธิพลสูงกับไทยมาตลอดปี จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี มีผลต่างจากค่าปกติทั้งประเทศ ร้อยละ 21 ขณะที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีฝนตกเร็วขึ้น ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อน เดือนเมษายน ที่ผ่านมาเราคงเลี่ยงกับสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active