“กินข้าวใหม่” ชาวลีซู พิธีกรรมสะท้อนความมั่นคงทางอาหาร

อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง และเวลานี้หลายคนกำลังอยู่บนถนนเพื่อกลับบ้านไปหาครอบครัว หลายครอบครัวกำลังวางแผนไปเที่ยว เป็นช่วงเวลาที่จะเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยความสุข เช่นเดียวกันกับกลุ่มชาติพันธุ์ ที่จังหวัดเชียงราย ที่กำลังเฉลิมฉลองข้าวใหม่ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จ โดย อบจ. เชียงราย และ เครือข่ายชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย พยายามจะใช้เทศกาลข้าวใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นของ การทำตลาดสีเขียว เพิ่มศักยภาพให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัด

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active