หวั่น เด็กนอกระบบตกหล่นวัคซีนส่วหนึ่งจากรายการ #Activetalk “เจาะทุกเรื่องวัคซีนเด็ก”

“หลังจากนี้จะมีปัญหาความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงวัคซีน เพราะเร่งฉีดเด็กในโรงเรียนอย่างเดียว เพราะจะมีเด็กปีประมาณ 1 ล้านคน ไม่ได้ฉีด เด็กในระบบยังมีแบบฟอร์มมาสอบถาม แต่เด็กนอกระบบเขาไม่รู้ว่าจะเข้าถึงวัคซีนอย่างไร เด็กชาติพันธุ์ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ แล้วการเปิดโรงเรียนจะทำได้หรือไม่ ใครจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ ?” . มุมมอง ศ.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

.

📌 ติดตามชมรายการย้อนหลัง : https://www.facebook.com/theactive.net/videos/912173719679860

.

📌 อ่านต่อ : https://theactive.net/news/180964/

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active